TẦM NHÌN

Hotline :

0829 398 777

Tiếng Việt Tiếng Nhật
TẦM NHÌN
04/08/2022 02:00 PM 514 Lượt xem

·  Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao, kỹ năng mềm cao. Trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập. Những hạn chế, yếu kém của nguồn nhân lực là một trong những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

·  Với khát khao trong việc nâng cấp năng lực và trí tuệ người Việt sánh vai với bè bạn 5 châu, chúng tôi gia sức cải tiến liên tục hệ thống dịch vụ và sản phẩm mang đến chìa khóa vàng cho sự thành công của quý học viên và quý khách hàng, mang lại giá trị bền vững cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

·  Xây dựng Shinyou Academy trở thành doanh nghiệp number oneonly one trong suy nghĩ của khách hàng.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Hotline 0829 398 777